Heshima ya Kimba Fayola Kianga (female)


Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Pedigree no.:

KUSA BW007942

Date of birth:

11.11.2004

Country of birth:

South Africa

Sire:

Thau Gawie of Nullgai

Dam:

Heshima ya Kimba Chakanyuka

Breeder:

Anke van Wyk

Owner:

Dr. Gesina K.-Schomerus, Spain

Website of "Heshima ya Kimba Energy of Red" Click to visit her own website!

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
(photo IDD)
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
(photo IDD)
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
(photo IDD)

 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
(6 months old)
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
as a puppy
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga
as a puppy (day 32)
 

Heshima ya Kimba Fayola Kianga

Heshima ya Kimba Fayola Kianga and family

Heshima ya Kimba Fayola Kianga and family

Heshima ya Kimba Fayola Kianga  and family

Heshima ya Kimba Fayola Kianga and family


back to B-litter

Copyright 2005 Anke van Wyk. All rights reserved.back to website