Heshima ya Kimba Fleetwood Mack (male)


Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Pedigree no.:

KUSA BW007938

Date of birth:

11.11.2004

Country of birth:

South Africa

Sire:

Thau Gawie of Nullgai

Dam:

Heshima ya Kimba Chakanyuka

Breeder:

Anke van Wyk

Owner:

 

Anke van Wyk,
but dog is staying in the USA
 

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack
Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack
Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack

Heshima ya Kimba Fleetwood Mack
as a puppy (day 32)
 


back to B-litter

Copyright 2005 Anke van Wyk. All rights reserved.back to website